Cadrul legal pentru Medicina Muncii:

- Legea 90 / 1996 privind protectia muncii,
- Ordinul MMSS 508/2001 si Ordinul MSF 93 /2002 privind examenele medicale la angajare si controlul medical periodic
- Legea 319 / 2006, legea securitatii si sanatatii in munca
- Hotararea de Guvern 355 / 2007 privind supravegherea starii de sanatate a angajatilor

In conformitate cu legislatia actuala de Medicina Muncii, angajatorii din orice domeniu de activitate sunt obligati sa respecte reglementarile privind examenul medical la angajarea in munca, control medical periodic si examenul medical la reluarea activitatii. In cadrul cabinetului de Medicina Muncii va oferim:

• Examen medical la angajare
• Examen medical periodic
• Examinarea personalului care se reintegreaza la locul de munca in urma incapacitatii temporare de munca
• Semnalizarea cazului de boala profesionala si dispensarizarea acestuia dupa confirmare
• Raportari periodice ale situatiei medico-sanitare conducerii, colaborarea cu serviciul de protectia muncii
• Pastrarea si completarea dosarelor medicale
• Eliberarea avizelor medicale pentru schimbarea locului de munca
• Asistenta medicala de urgenta prin serviciul de ambulanta pentru boli acute profesionale sau accidente de munca
• Evaluarea si supravegherea starii de sanatate a personalului angajat in raport cu factorii de risc ai locului de munca
• Program de asistenta medicala preventiva si cursuri interactive de prim ajutor pentru angajatii companiei


Medic:

Dr. Cristina NICA

Medic specialist medicina muncii